ละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ มก. ครั้งที่ 31 เรื่อง Valerie : The Lonely Moon ดวงจันทร์วันโดดเดี่ยว ทั้ง 13 คน

“Valerie : The Lonely Moon ดวงจันทร์วันโดดเดี่ยว”
วันที่ 11 -12 มี.ค. 2566
ณ โรงละครประเสริฐ ณ นคร
สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *