โครงการไหว้ครูดนตรีไทย ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ และ โขนละคร สังคีตนนทรี

โครงการไหว้ครูดนตรีไทย ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ และ โขนละคร สังคีตนนทรี จัดโดยชมรมดนตรีไทยและชมรมโขนละคอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *