งานเลี้ยงขอบคุณ นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์

งานเลี้ยงขอบคุณ นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงขอบคุณ นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก. โดยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ได้ทำการแข่งขันไปเมื่อระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำผลงาน คว้า 9 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน 36 เหรียญทองแดง อยู่อันดับที่ 7 และในการนี้ยังได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร มาเป็นผู้มอบทุนการศึกษาด้วยตนเอง
ภาพบรรยากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *