KU OPEN GAMES 2023

เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของมหกรรมกีฬาของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “KU OPEN GAMES 2023” มีขบวนพาเหรด 16 คณะและการแสดงสุดพิเศษจาก สถาปัตฯ x วนศาสตร์ จัดโดยองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์
ภาพบรรยากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *