ปิดให้บริการทุกสนามกีฬา ช่วงสงกรานต์


กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
ปิดให้บริการทุกสนามกีฬา และงดทุกกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2566
เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง ช่วงเทศกาลสงกรานต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *