ประกาศปิดสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์วันเสาร์ 22 – 23 ก.ค. 2566

ประกาศปิดสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ วันเสาร์ 22 – 23 ก.ค. 2566 เนื่องจากมีการปรับปรุงถนนบริเวณด้านหน้าทางเข้าสระ อาจทำให้ไม่สะดวกต่อผู้มาใช้บริการ

KU Sports Kids Camp ss.3 ครั้งที่ 16

“KU Sports Kids Camp 3” ครั้งที่ 16 โครงการส่งเสริมทักษะฟุตบอลเยาวชน ส่งเสริมให้น้องๆได้รับทักษะทางด้านกีฬา ทุกเย็นวันเสาร์ 16.00น.-18.00น. ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม จัดขึ้นภายในสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สนามรักบี้ฟุตบอล เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ปิดให้บริการ 28 – 30 มิ.ย. 66

กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ปิดให้บริการ ทุกส่วนงาน ในวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566 เนื่องด้วยมีการจัดโครงการสัมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จ.เพชรบุรี

KU Sports Kids Camp ss.3 ครั้งที่ 15

“KU Sports Kids Camp 3” ครั้งที่ 15 โครงการส่งเสริมทักษะฟุตบอลเยาวชน ส่งเสริมให้น้องๆได้รับทักษะทางด้านกีฬา ทุกเย็นวันเสาร์ 16.00น.-18.00น. ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม จัดขึ้นภายในสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สนามรักบี้ฟุตบอล เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

KU Sports Kids Camp ss.3 ครั้งที่ 14

“KU Sports Kids Camp 3” ครั้งที่ 14 โครงการส่งเสริมทักษะฟุตบอลเยาวชน ส่งเสริมให้น้องๆได้รับทักษะทางด้านกีฬา ทุกเย็นวันเสาร์ 16.00น.-18.00น. ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม จัดขึ้นภายในสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สนามรักบี้ฟุตบอล เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

KU Sports Kids Camp ss.3 ครั้งที่ 13

“KU Sports Kids Camp 3” ครั้งที่ 13 โครงการส่งเสริมทักษะฟุตบอลเยาวชน ส่งเสริมให้น้องๆได้รับทักษะทางด้านกีฬา ทุกเย็นวันเสาร์ 16.00น.-18.00น. ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม จัดขึ้นภายในสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สนามรักบี้ฟุตบอล เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

KU Sports Kids Camp ss.3 ครั้งที่ 12

“KU Sports Kids Camp 3” ครั้งที่ 12 โครงการส่งเสริมทักษะฟุตบอลเยาวชน ส่งเสริมให้น้องๆได้รับทักษะทางด้านกีฬา ทุกเย็นวันเสาร์ 16.00น.-18.00น. ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม จัดขึ้นภายในสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สนามรักบี้ฟุตบอล เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม