เปิดสอนว่ายน้ำเบื้องต้น

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมว่ายน้ำสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
เปิดสอนว่ายน้ำเบื้องต้น
โดยรับสมัครนักเรียนที่มีอายุ ตั้งแต่ 4 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป 
ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุ มากกว่า 50 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่มีโรคประจำตัวให้ยื่นใบรับรองแพทย์ที่มีคำยืนยันว่าสามารถออกกำลังกายได้

สามารถโทรสอบถามได้ที่ 089-365-9454 หรือ Line official: @cacbeginner

รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *