ซ่อมแซมลู่ยางสังเคราะห์บางส่วน

สนามอินทรีจันทรสถิตย์ จะดำเนินการซ่อมแซมลู่ยางสังเคราะห์ บางส่วน ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2566 อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าใช้บริการ ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *