KU Sports Kids Camp 3 เสาร์ที่ 29 เม.ย. พบกัน สนามธีระสูตะบุตร

“KU Sports Kids Camp 3”
โครงการส่งเสริมทักษะฟุตบอลเยาวชน
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566
เวลา 16.00 – 18.00 น.
เนื่องจากสนามรักบี้ติดกิจกรรม เรามาพบกันที่สนามธีระสูตะบุตร (สนามฮฮกกี้) ที่เดิมนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *