KU Sports Kids Camp 3 เสาร์ที่ 6 พ.ค. พบกัน สนามรักบี้ฟุตบอล

“KU Sports Kids Camp 3”
โครงการส่งเสริมทักษะฟุตบอลเยาวชน
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566
เวลา 16.00 – 18.00 น.
พบกันที่สนามรักบี้ฟุตบอล นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *