งดกิจกรรม KU Sports KIDS Campในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

ประกาศ งดกิจกรรม KU Sports KIDS Camp
ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่อง