วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ครบรอบ 42 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ครบรอบปีที่ 42
นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากร เข้าร่วมยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *