ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 – 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *