การแสดงฯ ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2566

การแสดงของน้องๆ นิสิตชมรมต่างๆ บนเวทีการแสดงในโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ต้อนรับน้องๆนิสิตใหม่”Welcome KU83 to KUniverse” จัดขึ้นโดยกองพัฒนานิสิต ระหว่างวันที่ 19 -20 มิถุนายน 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KU Band KU DANCE CLUB รวมดาวกระจุย นาฏศิลป์ไทย ม.เกษตร
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *