KU Sports Kids Camp ss.3 ครั้งที่ 17

นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนะธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด โครงการส่งเสริมทักษะฟุตบอลเยาวชน “KU Sports Kids Camp 3” ส่งเสริมให้น้องๆได้รับทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล ทุกเย็นวันเสาร์ 16.00 น.-18.00 น. ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 แล้วพบกันใหม่ในโครงการหน้า👋👋👋
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม