พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประจำปี 2566
ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู มก. ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมคณาจารย์ คณะบดี ผู้แทน จากทุกคณะใน มก. เข้าร่วมพิธีไหว้ครูสำหรับนิสิตใหม่ KU 83 มีการเชิญธงคณะ พร้อมพานไหว้ครูในพิธี และมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตดีเด่นด้านต่างๆ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 กรกฎาคม 2566
จัดโดย องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *