ประกาศ ผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
อ่านรายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *