ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ บริเวณสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ บริเวณสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
ด้วยกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่อาคารในความปกครองดูแลของกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม บริเวณสระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *