ประกาศรับสมัครนักกีฬา เซปักตะกร้อ

ประกาศรับสมัครนักกีฬา เซปักตะกร้อ ทั้งชายและหญิง เพื่อร่วมเป็นตัวแทนนักกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนใจติดต่อได้ที่
ผศ.ดร.วรพงษ์ แย้มงามเหลือ
📱087-807-1616

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *