KU HAPPINESS GAMES 2023

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพนิสิต มก. KU Happiness Games
โดยมีการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศของแต่ละชนิดกีฬาทั้ง วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล และ เชียร์ลีดเดอร์ และอาหารคาว-หวาน เครื่องดื่มให้กับน้องๆ นักกีฬาและกองเชียร์
โดยผลการแข่งขันตลอดรายการมีดังนี้
ฟุตบอลชาย
ชนะเลิศ คณะศึกษาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ1 คณะเกษตร
รองชนะเลิศอันดับ2 คณะมนุษยศาสตร์และคณะวนศาสตร์
วอลเลย์บอลชาย
ชนะเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ1 คณะเกษตร
รองชนะเลิศอันดับ2 คณะสิ่งแวดล้อมและคณะวนศาสตร์
วอลเลย์บอลหญิง
ชนะเลิศ คณะเกษตร
รองชนะเลิศอันดับ1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ2 คณะสังคมศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์
บาสเกตบอลชาย
ชนะเลิศ คณะเกษตร
รองชนะเลิศอันดับ1 คณะศึกษาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ2 คณะสังคมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์
บาสเกตบอลหญิง
ชนะเลิศ คณะมนุษยศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ1 คณะศึกษาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ2 คณะประมงและคณะเกษตร
แชร์บอลหญิง
ชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ1 คณะสัตวแพทยศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ2 คณะเศรษฐศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์
แบดมินตัน
ชนะเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ2 คณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์
เทเบิลเทนนิส
ชนะเลิศ คณะศึกษาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ2 คณะเศรษฐศาสตร์
กรีฑา
ชนะเลิศ คณะศึกษาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ1 คณะเกษตร
รองชนะเลิศอันดับ2 คณะวนศาสตร์
เชียร์ลีดเดอร์
ชนะเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ1 คณะสังคมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ2 คณะบริหารธุรกิจ
ณ โรงยิมเนเซียม อาคารเสรีไตรรัตน์ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยินดีกับน้องๆ ทุกคณะที่ได้รับรางวัลในรายการนี้ด้วยครับ
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
KU Happiness Game 2023 กีฬาเพื่อสุขภาพนิสิต มก. บางเขน 
8 ชนิดกีฬา+1กีฬาฮาเฮ 
ระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน 2566
รายละเอียดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา