ศรีสุขนาฏกรรม ประจำปี 2566

ผศ.รัชด ชมภูนิช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดรายการศรีสุขนาฏกรรม ประจำปี 2566 “สุขสราญบานฤทัย ละคอนใน-ละคอนนอก”
โดยมีการแสดงตามลำดับดังนี้
1. รําชุมนุมฉุยฉาย
2. ละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน “รจนาเสี่ยงพวงมาลัย”
3. ละครใน เรื่อง อิเหนา ตอน “ย่าหรันตามนกยูง”
4. ละครนอก เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ตอน “ละเลงขนมเบื้อง”
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ โรงละครประเสริฐ ณ นคร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มก.
จัดโดย ชมรมดนตรีไทยและชมรมโขนละคอน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *