นิทรรศการภาพถ่ายและบทกวี “วิถีชีวิตไทยกับวิถีการเกษตร”

นิทรรศการภาพถ่ายและบทกวี “วิถีชีวิตไทยกับวิถีการเกษตร”
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายและบทกวี “วิถีชีวิตไทยกับวิถีเกษตร” เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวเชิญประธานในพิธี ร่วมมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย โดยนิทรรศการภาพถ่ายจัดแสดงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร มก. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566
เว็บไซต์สถาบันภาษาศาสตร์ฯ ราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์
https://rilc.ku.ac.th/
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *