ร่วมเชียร์นิสิต มก.ตัวแทนทีมชาติไทยลุยศึกเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19

ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ที่เป็นตัวแทนนักกีฬา ทีมชาติไทยเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19
ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566
โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นางสาว ชนิษฐา ศาสตร์เวช คณะสัตวแพทยศาสตร์ กีฬายิงปืน
2. นางสาวพรร์นับพัน พวงไม้มิ่ง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กีฬาเรือพาย
3. นายอภิสิทธิ์ ถามอม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กีฬาเรือพาย
4. นายเมธาสิทธิ์ สิทธิภารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กีฬาเรือพาย
5. นางสาวอภิญญา สร้อยจิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กีฬาเรือพาย
6. นางสาวเกวลิน ตะเคียนราม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กีฬาเรือพาย
7. นางสาวสุวภัทร ก้อนทอง คณะศึกษาศาสตร์ กีฬาฮอกกี้
8. นายถิรวุฑ สรวลสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ กีฬาฟุตบอล
9. นางสาวจีน่า ทองพัน คณะสังคมศาสตร์ กีฬาฟุตบอล
10. นางสาวนวลอนงค์ หมื่นศรี คณะศึกษาศาสตร์ กีฬาฟุตบอล
11. นายอัศวเมธี บารมีช่วย คณะบริหารธุรกิจ กีฬาแฮนด์บอล
12. น.ส.ณัฐิดา รัตนภิรมย์ คณะมนุษยศาสตร์ กีฬาแฮนด์บอล
13. น.ส.จิรารัตน์ หมายมั่น คณะบัณฑิตวิทยาลัย กีฬาแฮนด์บอล
14. นางสาวณัฎฐพร เตชะนัน คณะศึกษาศาสตร์ กีฬาซอฟท์บอล
15. นางสาวมีนตรา โชคขจรไพศาล คณะวิทยาการจัดการ กีฬาซอฟท์บอล
16. นางสาวถิรายุ ศักดิ์เจริญชัยกุล คณะวิทยาการจัดการ กีฬาซอฟท์บอล
17. นางสาวเบญญากร คุณประทุม คณะบริหารธุรกิจ กีฬาโปโลน้ำ
18. นายจักกริช ถนอมน้อย คณะศึกษาศาสตร์ กีฬาวอลเลย์บอล
19. นางสาวกชพร ประทุมสุวรรณ คณะบัณฑิตวิทยาลัย กีฬายิงธนู
20. นายพงษ์พิพัฒน์ งามนุช คณะศึกษาศาสตร์ กีฬาดาบสากล
21. นายวีฤทธิ์ โพธิ์พันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กีฬาอีสปอร์ต
22. นางสาวแพรวา นุดดาบี คณะบริหารธุรกิจ กีฬาฟุตบอล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *