เปิดโลกกิจกรรม City Club

เปิดโลกกิจกรรม CITY Club
เปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจสมัครเข้าชมรม ได้พบปะกับชมรมต่างๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งชมรมกีฬา ชมรมศิลปะ ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ และชมรมวิชาการและกิจกรรม และเตรียมพบกับศิลปิน 2 วง จาก Muzik Move ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
จัดโดย องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *