โครงการรางวัลคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย

โครงการรางวัลคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
นายกฤษพงษ์ ชมภูแดง และนายเมธา ศิริสุวรรณสิทธิ์ เป็นตัวแทนกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม นำเสนอผลงาน”การพัฒนาระบบจองสนามแบดมินตันและสนามเทนนิสออนไลน์” ด้านนวัตกรรมบริการ โครงการรางวัลคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *