มอบโล่ห์รางวัลพุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกายปีที่ 6

ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมอบโล่ห์รางวัล โครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกายปีที่ 6 โดยประเภทบุคคลแบ่งตามรุ่นอายุ ในปีนี้องค์กรที่ได้รับรางวัลสุขภาพยอดเยี่ยมไปครองได้แก่
ชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย
ชนะเลิศอันดับ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชนะเลิศอันดับ 3 บัณฑิตวิทยาลัย
ชนะเลิศอันดับ 4 คณะวิทยาศาสตร์
ชนะเลิศอันดับ 5 คณะวนศาสตร์
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชมกำพลอดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *