เกษตรสานสัมพันธ์ สาวิตรี คัพ ครั้งที่ 3

การแข่งขันปิงปอง เกษตรสานสัมพันธ์ สาวิตรี คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
รศ. ดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เกษตรสานสัมพันธ์ สาวิตรี คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 25 – 26 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา ณ ชมรมเทเบิลเทนนิส มก. ชั้น 3 อาคารชมรมกีฬา
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบถ้วยรางวัลกับผู้ชนะการแข่งขันในรุ่นต่างๆ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้
รุ่นวีไอพี (อาจารย์และศิษย์เก่า)
ชนะเลิศ ศิรวิทย์ พวงทิพย์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 สุเมธ สมบุญธรรม
รองชนะเลิศ อันดับ 2 พงศ์ธีรัช กนกากร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 รัชตานนท์ พิมพ์สอน
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมย์
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ธรรมศิริ เทสศิริ
รองชนะเลิศ อันดับ 3 อิศรา แจ่มเวหา
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ปิยะ เหล่าสุวรรณ
รุ่นพิเศษ
ชนะเลิศ อานันท์ สนทอง ม.ราม
รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิทยา กองแก้ว ม.มหิดล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผศ.ดร.สุมัลลิกา โมรากุล ม.เกษตร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ธัญวรัตน์ สมทรัพย์
รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 11 ปี
ชนะเลิศ ด.ช.ปุณยพัฒน์ ชัยสุนทรโยธิน
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ช.ศุภณัฐ เตปินใจ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช.พิมวิชญ์ ชนกนันท์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช.อดุลวิทย์ กองแก้ว
รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 13 ปี
ชนะเลิศ ด.ช.ณัฐภัทร สุขแพทย์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ช.ติณห์ พิทักษานุรัตน์ ประสานมิตร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.พิมพ์ชนก งามประเสริฐชัย
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.นิชดา ลีคำ
รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี
ชนะเลิศ ด.ช.ณัฐชนน เตปินใจ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ช.ณัฐภัทร สุขแพทย์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช.อิทธิพล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช.คณพศ เตยะราชกุล
รุ่นรุกกี้
ชนะเลิศ รชต ธีรัฐตินันท์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 กฤด วีระเศรษฐกุล KUTTC
รองชนะเลิศ อันดับ 2 โอลิเวอร์ สมิต เอแบค
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ณัฐวุฒิ อ่อนหรุ่ม
ภาพการแข่งขัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *