วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบปีที่ 54

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์🎉
นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งบุคลากร กองกีฬาศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบปีที่ 54 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *