KU RUN3 เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU RUN3 ตอน วิ่งลั่นทุ่ง
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรม “KU RUN3 เดิน-วิ่ง การกุศล ชิงถ้วยพระราชทานฯ” เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะนิสิตเก่า KU33เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สนาม 4 วิทยาเขตซึ่งจัดขึ้นที่แรกที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เดิน วิ่ง มอบมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 ระยะ 2.5km 5km และ 10km เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มก. เจอกันสนามต่อไป “วิ่งลั่นสมุทร” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 7 มกราคม 2567
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *