บุคลากรกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจำหน่ายสลากกาชาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจำหน่ายสลากงานกาชาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้าบูธของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานวันกาชาดครบรอบ 100 ปี 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *