วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์🎉

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์🎉
นายโอฬาร วรัญญานนท์ ผู้แทนผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งบุคลากร กองกีฬาศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ครบรอบปีที่ 30 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *