โครงการสัมมาทิฐิ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

 โครงการสัมมาทิฐิ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิด โครงการสัมมาทิฐิ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 2 กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
โดยในช่วงเช้าได้มีการจัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในหัวข้อ มัดใจ ย้อมความสุข ให้บุคลากร กองกีฬาฯ ได้เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมและลงมือปฏิบัติจริง
ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในช่วงค่ำ ภาพบรรยากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *