โครงการอนุรักษ์ผ้าไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการอนุรักษ์ผ้าไทย กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ขอเชิญชวนบุคลากร กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทย โดยการส่วมใส่ผ้าไทยหรือใช้ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง เดือน กันยายน 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *