วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ปีที่ 39

🎉วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ปีที่ 39
นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากร กองกีฬาฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบปีที่ 39 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *