ประกาศ ปิดให้บริการสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2-10 กุมภาพันธ์ 2567

📣ประกาศ!!
ปิดให้บริการสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
📅ระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2567
เนื่องจากมีการจัดงานเกษตรแฟร์ 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *