ปิดให้บริการ 28 – 30 มิ.ย. 66

กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
ปิดให้บริการ ทุกส่วนงาน
ในวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566
เนื่องด้วยมีการจัดโครงการสัมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ จ.เพชรบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *