ขันโตกนนทรีศรีเกษตรครั้งที่ 72

ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ขันโตกนนทรีศรีเกษตรครั้งที่ 72” แลกเปลี่ยนพูดคุยกับชมรมชาวเหนือต่างมหาวิทยาลัย รับประทานขันโตกอาหารทางเหนือ รับชมศิลปะและวัฒนธรรมของภาคเหนือสวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของภาคเหนือ เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารเทพสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *