การบรรยาย Office Syndrome โดยงานฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

บรรยายหัวข้อ Office Syndrome โดยกองทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับงานฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
กภ.เจนจิรา ขำผิวพรรณ และ กภ.ณภัทร สุพรรณพงษ์ บรรยายหัวข้อ Office Syndrome ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทราบที่มาและวิธีป้องกันและแก้ไขด้วยท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก. เข้าร่วมแนะนำท่าที่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศน์ 50 ปี
จัดโดย กองทรัพยากรมนุษย์ มก.
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *