วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรครบรอบ 80 ปี

🎉🎉วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรครบรอบ 80 ปี🎉🎉
นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ อาคารวริชานุสรณ์ คณะเกษตร มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *