พิธีเปิดมวยภายในประจำปี 2566

นาย ณัฐพงศ์ สุโกมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ได้รับมอบหมายแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธาน และนาย สุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วม พิธีเปิดมวยภายในประจำปี 2566 ณ อาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *