โครงการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสังคม

นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรกองกีฬาฯ เข้ามอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนและออกกำลังกาย ภายในโครงการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและบุคลากร กองกีฬา มีน้องๆให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *