ทีมบริดจ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ

♠️♣️♥️♦️ทีมบริดจ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศ♠️♣️♥️♦️
ประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปีได้แก่
1.ณัฐพงศ์ พิมพิสาร คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
2.สุภัสราพร นันทโชว์ คณะวนศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 (เรียนจบแล้ว)
3.กรพินธุ์ อินทร์แนม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4
4.ปาจรีย์ อภิชิตพงศ์พันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
5.รักษณ คงศัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
6.ภูดิศ โคมบัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
ได้ครองถ้วยรางวัลเกียรติยศ ชนะเลิศ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในรายการแข่งขันกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
ที่มา : dailynews
ที่มา : station-thai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *