KU Cheerleader Contest 23rd

KU Cheerleader Contest ครั้งที่ 23
ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติมอบรางวัลรายการแข่งขันเชียร์ KU Cheerleader Contest 23rd จากผู้นำเชียร์ 9 คณะ โดยผลการแข่งขันดังนี้
⭕️รางวัลชนะเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์
⭕️รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ
⭕️รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คณะวนศาสตร์
⭕️รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 คณะสังคมศาสตร์
⭕️รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์
⭕️รางวัลป๊อปปูล่าโหวต คณะเศรษฐศาสตร์
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ ยิมเนเซียม อาคารเสรีไตรรัตน์ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
จัดโดย ชมรมเชียร์ มก. KU Cheerleader Club ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมศิลปะการพูด และ KU PHOTO
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *