ร้อยปีชาตกาล ดนตรีตามปณิธาน ศ.ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์

การแสดงดนตรีบทเพลงอันทรงคุณค่าของศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ในงาน”ร้อยปีชาตกาลดนตรีตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์”
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 09:30 – 16:30 น. ณ โรงละครประเสริฐ ณ นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย ชมรมดนตรีไทยและชมรมโขนละคอน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขนร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ทายาทและศิษย์ ศ.ดร. อุทิศ นาคสวัสดิ์
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *