มอบกระเช้าของขวัญอธิการบดี 2567

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ รับมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่จาก ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งบุคลากรกองกีฬาฯและกองพัฒนานิสิต เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *