ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
รายละเอียดตามลิงก์
ดาวน์โหลด pdf- 67-TCAS1-Sport_National-interview

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *